Архивы рубрики ‘Эмитент’

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «ЕСМА» 2. Код за ЄДРПОУ 01267886 3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27 4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03 5. […]

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2018 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. […]

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.04.2018 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. […]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2018 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» 2. Організаційно-правова […]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2018 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА» 2. Організаційно-правова […]

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА». Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27. Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів […]

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА». Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27. Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2018 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів […]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Повідомлення про прийняте рішення про виплату дивідендів.

Шановний акціонере! Приватне акціонерне товариство «ЕСМА». повідомляє про прийняте рішення про виплату дивідендів.

Підсумки голосування з питань порядку денного.

Публічне акціонерне товариство «ЕСМА» чергові Загальні збори акціонерів Дата проведення загальних зборів:   05 квітня 2017 р., м. Київ Підсумки голосування з питань порядку