Архивы рубрики ‘Емітент’

Оприлюднення звітності ПрАТ “ЕСМА” за 2019 рік

ЗВІТ Аудитора ЕСМА за 2019_з печаткою Баланс(Звіт про фінансовий стан)_ПрАТ ЕСМА_на 31 грудня 2019 р._Форма №1… Звіт про власний капітал_ПрАТ ЕСМА_за 2019 р._Форма №4 Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)_ПрАТ ЕСМА_за 2019 р._Фор… Звіт про фінансові результати_ПрАТ ЕСМА_ за 2019 рік_Форма №2 Примітки ЕСМА 2019_до звітності

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство “ЕСМА”, ідентифікаційний код 01267886, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), […]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА” 2. Ідентифікаційний код юридичної особи 01267886 3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27 4. Міжміський код, телефон та факс 044 4505297 044 4505297 […]

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ “ЕСМА”, код ЄДРПОУ 01267886

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «ЕСМА». Місцезнаходження: м. Київ, вул. Краснова, 27. Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «19» квітня 2019 року о 10-00 годин за адресою: м. Київ, вул. Краснова, 27, конференц-зал 5-го поверху будівлі АБК (літера Ж,К). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів […]

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “ЕСМА” 2. Код за ЄДРПОУ 01267886 3. Місцезнаходження 03115, Київ, Краснова, 27 4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03 5. […]

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2018 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. […]

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.04.2018 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. […]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2018 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” 2. Організаційно-правова […]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Директор Хотенко Олександр Юлiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 24.04.2018 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕСМА” 2. Організаційно-правова […]