Повідомлення про прийняте рішення про виплату дивідендів.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».

повідомляє про прийняте рішення про виплату дивідендів.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 05.04.2017 р., прийнято рішення про виплату дивідендів та затверджено розмір річних дивідендів.

Направити:

Направити 5 930 000 (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити акціонерам на одну акцію номіналом 5,00 грн. по 3,76 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів.  

Визначити:

«25» травня 2017 р. — датою  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів;

 «01» червня 2017 р. — датою початку виплати дивідендів.

Виплатити дивіденди учасникам товариства протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме по 05.10.2017 р.

Виплата дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснюється виключно за письмовими заявами (зразок заяви буде надаватися Товариством) шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку, або шляхом виплати готівкою через касу Товариства (адреса: м. Київ, вул. М. Краснова, 27) у робочі дні або поштовим переказом (за вибором акціонера).

Виплата дивідендів акціонерам – юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку.

Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, поштові послуги тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Дивіденди, невиплачені акціонеру внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Для отримання дивідендів акціонери мають звернутися до емітента за тел. (044) 450-55-99 або особисто, щодо визначення конкретної дати виплати дивідендів акціонеру, з метою своєчасного забезпечення наявності в касі товариства належної суми грошей для виплати дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій  після  дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів,  право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий