Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

вих. № 18

від 28 лютого 2019 року

Повідомлення про намір скористатися правами,

передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСНОВА ХОЛДИНГ», створено за законодавством України, місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, код ЄДРПОУ 32252776, повідомляє про наступне:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСНОВА ХОЛДИНГ», яке станом на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№1983-VIII  від 23 березня 2017 року із урахуванням змін та доповнень, надалі – «Закон»), являлось прямим власником домінуючого контрольного пакета акцій простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА», код ЄДР 01267886, в кількості 1 546 671 (один мільйон п’ятсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят одна) штуки, що становлять 97,890569 % статутного капіталу ПрАТ «ЕСМА»,

 в порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного Закону України № 1983-VIII від 23.03.2017 р. повідомляє, що має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕСМА» на його вимогу.

 

  1. Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом:

 

Кількість акцій ПрАТ «ЕСМА», що належали ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» станом на дату набрання чинності Законом: 1 546 671 (один мільйон п’ятсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят одна) штуки, що становлять 97,890569 % статутного капіталу ПрАТ «ЕСМА».

 

  1. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) згідно з додатком 1до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 вересня 2017 року № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі»:

Структура власності ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» станом на дату подання повідомлення:

 

ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

 

 

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 28.02. 2019 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ»

 

місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, код ЄДРПОУ 32252776

ЮО 1 97,890569 % ______ 97,890569 % Відсутній ______

 

 

 

  1. Інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа) (додається у разі, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами).

Укладення зазначеного договору не потребується.

З повагою,

Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» ____________________   /У.Р. Гулієв/

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Fatal error: Class 'Get_links' not found in /home/esma81/esma.kiev.ua/www/wp-content/themes/BusinessSolution/comments.php on line 41