Пам”ятка акціонеру

Шановний акціонере ПрАТ «ЕСМА»!

Повідомляємо Вам, що відповідно до статті 65-2 Закону України  «Про акціонерні товариства» найближчим часом буде проводитись обов’язковий викуп акцій ПрАТ «ЕСМА» (далі – Емітент) у його акціонерів. Ціна викупу становить 112,65 (сто дванадцять гривень 65 коп.) грн. за одну акцію.

Виплата грошових коштів за акції ПрАТ «ЕСМА» буде здійснюватись ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу). 

З метою отримання грошових коштів Вам необхідно звернутись до Емітента за контактами:

ПІБ контактної особи: Фастовщук Вікторія Анатоліївна

тел.: +38 044 450 52 03

адреса для листування: 03115, м. Київ, вулиця Миколи Краснова, 27

електронна пошта:  [email protected]

Документи, які необхідно пред’явити Емітенту для подальшого отримання грошових коштів за акції:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • фізичні особи – резиденти мають також пред’явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • у разі звернення до Банку спадкоємців Акціонера, слід надати документ, що посвідчує право на спадщину (засвідчені копію або оригінал свідоцтва про право на спадщину);
 • деталі банківського рахунку у разі здійснення виплати у безготівковому вигляді (є обов’язковим для сум більше 10 000,00 грн.).

 

* У разі зміни та/або невідповідності ідентифікаційних даних Акціонерів даним, зазначеним на зворотному боці цього листа (для фізичних осіб – прізвище. ім’я по батькові, реквізити документів, що засвідчують особу), слід надати документи, що засвідчують відповідні зміни (оригінали або належним чином засвідчені копії). Більш детально дивись у розділі «УВАГА».

 

* Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Емітент після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів передає інформацію до Банку для перерахування коштів на (картковий) рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, для здійснення виплати відповідних коштів готівкою.

* Примітка:

Виплата грошових коштів готівкою (застосовується лише для фізичних осіб-резидентів України).

Сума виплати не може перевищувати 10 000,00 (десять тисяч) гривень.

Виплата грошових коштів готівкою здійснюється у відділенні Банку, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 22.

 

З усіх питань, які у вас виникнуть стосовно порядку підтвердження своїх персональних даних або порядку отримання грошових виплат за акції, прохання звертатися до Емітента за вищевказаними контактами.

Банк, як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, виконує вимоги норм та правил, які стосуються міжнародних санкцій згідно вимог Ради ООН, Європейського Союзу та OFAC, дотримується політики Групи Креді Агріколь та внутрішніх документів Банку з відповідних питань з метою уникнення накладення на Групу Креді Агріколь та Банк санкцій з боку Ради ООН, Європейського Союзу та/або OFAC.

Банк не несе відповідальності перед Платником, Емітентом та Бенефіціаром за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо Рахунку, грошових коштів та операцій за Рахунком, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку Банку, Податкової служби США (IRS), банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

УВАГА!

Документи, якими необхідно підтвердити зміни, які відбулися в Ваших персональних даних:

В випадку невідповідності Ваших існуючих персональних даних, вказаних в документах, які необхідно пред’явити для отримання грошових виплат за акції з даними вказаними у Переліку та на зворотному боці цього листа, та у випадку звернення з боку спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, необхідно додатково надати такі документи та/або вчинити такі дії:

 1. у разі зміни прізвища, імені, по батькові, надається оригінал або нотаріально завірена копія одного з наступних документів в залежності від тих даних, невідповідність яких необхідно усунути:
 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
 • свідоцтво про зміну прізвища;
 • свідоцтво про зміну імені;
 • свідоцтво про зміну ім’я по батькові;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 1. у випадку обміну паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, надається довідка органу Міграційної служби України, що підтверджує обмін старого паспорта або іншого документа, який посвідчує особу із зазначенням його реквізитів (які наведені на зворотному боці цієї довідки), на новий (актуальний) паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
 2. у випадку звернення до Банку спадкоємця, який не встиг переоформити право власності на акції Товариства в системі депозитарного обліку, необхідно пред’явлення свідоцтва про право на спадщину;
 3. у випадку звернення до Банку представника акціонера за довіреністю, необхідно надання нотаріально завіреної довіреності або її нотаріально засвідченої копії з повноваженнями на отримання коштів. У разі звернення до Банку батьків або інших законних представників малолітньої особи необхідно надати оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження такої особи та документ, що посвідчує особу представника;
 4. у разі звернення до Банку опікуна акціонера необхідно надати рішення суду про встановлення опіки;
 5. у випадку обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти (накладення заборони відчуження грошових коштів), право вимоги на які має акціонер Товариства (його спадкоємець чи правонаступник або інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), то необхідно вчинити дії щодо зняття обтяження грошових коштів (зняття заборони відчуження грошових коштів) відповідно до чинного законодавства України та документів, щодо яких встановлювалося обтяження.

Документи, видані за межами України, повинні бути легалізовані у встановленому порядку та переведені на українську мову (у разі, якщо вони складені на іншій мові, аніж російська).

Після надання документів, в повному для здійснення ідентифікації обсязі, Банк здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Ненадання акціонерами необхідних документів для здійснення їх ідентифікації, відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову від здійснення виплати грошових коштів за акції з боку Банку.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Fatal error: Class 'Get_links' not found in /home/esma81/esma.kiev.ua/www/wp-content/themes/BusinessSolution/comments.php on line 41